Flow resistance in storm sewers with a sediment bed
Paper i proceeding, 1990

Storm sewers

Sediment transport

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Proc. 5th International Conference on Urban Storm Drainage, Osaka, Japan, August 1990

5th International Conference on Urban Storm Drainage
Osaka, Japan,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-19