Bedload transport in storm sewers
Paper i proceeding, 1991

Storm sewers

Bedload transport

Författare

Gustavo Perrusquía

Institutionen för vattenbyggnad

Proc. First international workshop on origin, occurrence and behaviour of sediments in sewer systems

First international workshop on origin, occurrence and behaviour of sediments in sewer systems, Brussels, Belgium, September 1991
Brussels, Belgium,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-24