Hydraulic resistance in part-full pipes with composite roughness
Paper i proceeding, 1994

Composite roughness

Part-full pipes

Hydraulic resistance

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Proc. Specialized International Conference "The sewer as a physical, chemical and biological reactor"

Specialized International Conference "The sewer as a physical, chemical and biological reactor"
Aalborg, Denmark,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2021-05-19