Influence of sewer sediments on flow friction and shear stress distribution
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Water Science and Technology

0273-1223 (ISSN)

Vol. 31 7

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1016/0273-1223(95)00329-l

Mer information

Skapat

2021-05-19