Modelling of bed-load transport in pipe channels
Paper i proceeding, 1995

Pipe channels

Bedload transport

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

8th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Prague, Czech Republic, January 1995

8th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Prague, Czech Republic
Prague, Czech Republic,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2021-05-19