Prediction of locations with sediment deposits in sewers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Storm sewers

Sediment deposits

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Water Science and Technology

0273-1223 (ISSN)

Vol. 33 9

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1016/0273-1223(96)00381-2

Mer information

Skapat

2021-05-19