Bedload transport in pipe channels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Pipe channels

Bedload transport

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Journal of Hydrology and Hydromechanics

Vol. 44 1

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2021-05-19