Solids in sewers: state-of-the-art 1996
Paper i proceeding, 1996

Solids in sewers

State of the art

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Proc. 7th International Conference on Urban Storm Drainage, Hannover, Germany, September 1996

7th International Conference on Urban Storm Drainage, Hannover, Germany, September 1996
Hannover, Germany,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2021-05-19