Docentföreläsning: Sediment i dagvattenledningar
Rapport, 1997

Experiment

Numeriska beräkningar

Sedimenttransport

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2021-05-19