Docentföreläsning: Sediment i dagvattenledningar
Rapport, 1997

Experiment

Numeriska beräkningar

Sedimenttransport

Författare

Gustavo Perrusquía

Institutionen för vattenbyggnad

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-22