Part-full flow in pipes with a sediment bed
Licentiatavhandling, 1988

Storm sewers

Bedform dimensions, Flow resistance

Sediment transport

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-28