Part-full flow in pipes with a sediment bed
Licentiatavhandling, 1988

Storm sewers

Bedform dimensions, Flow resistance

Sediment transport

Författare

Gustavo Perrusquía

Institutionen för vattenbyggnad

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 17

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-22