Graded sediment transport
Paper i proceeding, 1999

Deposited loose beds in sewers

Sediment transport

Particle size

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Proc. 8th International Conference on Urban Storm Drainage, Sydney, Australia, August 1999

8th International Conference on Urban Storm Drainage, Sydney, Australia, August 1999
Sydney, Australia,

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2021-05-19