Graded sediment transport
Paper i proceeding, 1999

Particle size

Deposited loose beds in sewers

Sediment transport

Författare

Gustavo Perrusquía

Institutionen för vattenbyggnad

Proc. 8th International Conference on Urban Storm Drainage, Sydney, Australia, August 1999

8th International Conference on Urban Storm Drainage, Sydney, Australia, August 1999
Sydney, Australia,

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-24