Sistemas Acuáticos Sustentables
Rapport, 2003

Sustainable Aquatic Systems

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Mer information

Skapat

2021-05-19