Sistemas Acuáticos Sustentables
Rapport, 2003

Sustainable Aquatic Systems

Författare

Gustavo Perrusquía

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-22