Overseas Offices at Partner Universities as a Tool for Greater Cooperation
Paper i proceeding, 2011

Författare

Gustavo Perrusquía

Enheten för operativt och strategiskt stöd

Proceedings from the APAIE 2011 Conference and Exhibition, Taipei, Taiwan, March 9, 2011

APAIE 2011 Conference and Exhibition, Taipei, Taiwan, March 9, 2011
Taipei, Taiwan,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-10