Overseas Offices at Partner Universities as a Tool for Greater Cooperation
Paper i proceeding, 2011

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Proceedings from the APAIE 2011 Conference and Exhibition, Taipei, Taiwan, March 9, 2011

APAIE 2011 Conference and Exhibition, Taipei, Taiwan, March 9, 2011
Taipei, Taiwan,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2021-05-19