Tutoring Project: Inspiring Primary School Students in Mathematics and Natural Science
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Anna Näsbom

Alumn, fundraising och int. studentrekrytering

APAIE 2012 Conference and Exhibition
Bangkok, Thailand,

Ämneskategorier

Matematik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-14