Tutoring Project: Inspiring Primary School Students in Mathematics and Natural Science
Paper i proceeding, 2012

Författare

Gustavo Perrusquía

Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Anna Näsbom

Användarservice

Proceedings from the APAIE 2012 Conference and Exhibition, Bangkok, Thailand, April 4, 2012

APAIE 2012 Conference and Exhibition, Bangkok, Thailand, April 4, 2012
Bangkok, Thailand,

Ämneskategorier

Matematik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2021-05-19