Vetenskaplig granskning av SBU/SXK:s rapporter om kopparhalter i småbåtshamnar
Rapport, 2021

fritidsbåtar

koppar

riskbedömning

båtbottenfärger

DGT

Författare

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2021-05-31