Polarization-mode dispersion-induced outages in soliton transmission systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Chongjin Xie

Henrik Sunnerud

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

1041-1135 (ISSN)

Vol. 13 10 1079-1081

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/68.950741

Mer information

Skapat

2021-06-10