Robustness of dispersion-managed solitons to the polarization-mode dispersion in optical fibers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Chongjin Xie

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Henrik Sunnerud

IEEE Photonics Technology Letters

1041-1135 (ISSN)

Vol. 13 2 121-123

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/68.910508

Mer information

Skapat

2021-06-10