Incidence and Severity of Covid-19 in Patients with and without Previously Verified Infections with Common Cold Coronaviruses
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Johan Ringlander

Göteborgs universitet

Anna Martner

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

Johan Westin

Göteborgs universitet

Magnus Lindh

Göteborgs universitet

Kristoffer Hellstrand

Göteborgs universitet

Journal of Infectious Diseases

0022-1899 (ISSN) 1537-6613 (eISSN)

Vol. 223 10 1831-1832

Ämneskategorier

Immunologi

Infektionsmedicin

Immunologi inom det medicinska området

DOI

10.1093/infdis/jiab089

PubMed

33780548

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-23