Low Incidence of Reinfection With Endemic Coronaviruses Diagnosed by Real-Time PCR
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Johan Ringlander

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Johan Westin

Göteborgs universitet

Magnus Lindh

Göteborgs universitet

Anna Martner

Göteborgs universitet

Kristoffer Hellstrand

Göteborgs universitet

Journal of Infectious Diseases

0022-1899 (ISSN) 1537-6613 (eISSN)

Vol. 223 11 2013-2014

Ämneskategorier

Immunologi

Infektionsmedicin

Immunologi inom det medicinska området

DOI

10.1093/infdis/jiaa627

PubMed

33037878

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14