Släpp nostalgin kring Göteborgskravallerna
Artikel i dagstidning, 2021

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Expressen

0282-020X (ISSN)

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Sociologi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20