Open digital services and platforms
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Juho Lindman

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Informatik (Chalmers)

Matti Rossi

Aalto-Yliopisto

Virpi Kristiina Tuunainen

Aalto-Yliopisto

Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences

15301605 (ISSN)

Vol. 2017-January 1522-

50th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2017
Big Island, USA,

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-29