Uppfattningar och erfarenheter av elsparkcyklar och dess säkerhet -en enkätstudie
Rapport, 2021

elsparkcykel

elscooter

electromobility

elektromobilitet

Författare

Pontus Wallgren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Undersökning av säkerheten och användarvänligheten av nya eldrivna enpersonsfordon i urban miljö

Chalmers, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Transportteknik och logistik

Övrig annan teknik

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2021-06-28