Firm characteristics and internal and external dimensions: Differences between incubatees and non-incubator firms in Sweden
Kapitel i bok, 2021

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Handbook on Business and Technology Incubation and Acceleration: A Global Perspective

496-512

Initial business models and subsequent performance of new technology-based firms in Sweden and Finland

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

DOI

10.4337/9781788974783

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-07