Inhibiting Effect of Heterogeneous Cations Aggregation Enhanced by Oxygen deficiency on Glass formation of BaTi2O5 melts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Xuan Ge

Shanghai Jiao Tong University

Jun Xu

Shanghai Jiao Tong University

Qiaodan Hu

Shanghai Jiao Tong University

Ren Qiu

Chalmers, Fysik, Mikrostrukturfysik

Ping Sheng Lai

Shanghai Jiao Tong University

Yanfeng Han

Shanghai Jiao Tong University

Fan Yang

Shanghai Jiao Tong University

Yongquan Zhou

Qinghai Institute of Salt Lakes Chinese Academy of Sciences

Jingyu Qin

Shandong University

Pengfei Yu

Shanghai Jiao Tong University

Wenquan Lu

Shanghai Jiao Tong University

Jianguo Li

Shanghai Jiao Tong University

Journal of the American Ceramic Society

0002-7820 (ISSN) 1551-2916 (eISSN)

Vol. 104 12 6207-6226

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Keramteknik

Materialkemi

Miljövetenskap

DOI

10.1111/jace.17957

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05