Domstolar ska inte formulera klimatpolitiken
Artikel i dagstidning, 2021

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Dagens Nyheter (DN)

1101-2447 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Juridik

Statsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20