Introduction
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

No abstract available

Författare

Xiaobo Qu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Bart van Arem

TU Delft

Satish V. Ukkusuri

Lyles School of Civil Engineering

Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering

1093-9687 (ISSN) 1467-8667 (eISSN)

Vol. 35 1 3-3

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

DOI

10.1111/mice.12512

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-06