Preface
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

No abstract available

Författare

Xiaobo Qu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Robert J. Howlett

Bournemouth University

Lu Zhen

Shanghai University

Lakhmi C. Jain

Loyola University Maryland

Smart Innovation, Systems and Technologies

2190-3018 (ISSN) 2190-3026 (eISSN)

Vol. 185 v-v

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06