Message from the Chairs
Övrigt konferensbidrag, 2021

No abstract available

Författare

Wolfgang Ahrendt

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Davide Ancona

Università degli Studi di Genova

Adrian Francalanza

University of Malta

VORTEX 2021 - Proceedings of the 5th ACM International Workshop on Verification and mOnitoring at Runtime EXecution, co-located with ECOOP/ISSTA 2021

III- 3468453
9781450385466 (ISBN)

5th ACM International Workshop on Verification and mOnitoring at Runtime EXecution, VORTEX 2021, co-located with ECOOP/ISSTA 2021
Virtual, Online, Denmark,

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/MEMCOD.2007.371261

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-30