Phylogeny-ontogeny correlations: lessons from microbial biofilms
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

M. Futo

Ruder Boskovic Institute

L. Opasic

Max-Planck-Gesellschaft

S. Koska

Ruder Boskovic Institute

N. Corak

Ruder Boskovic Institute

T. Siroki

Sveučilište u Zagrebu

V. Ravikumar

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

A. Thorsell

Göteborgs universitet

D. Kifer

Sveučilište u Zagrebu

M. Domazet-Loso

Sveučilište u Zagrebu

K. Vlahovicek

Sveučilište u Zagrebu

Ivan Mijakovic

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

T. Domazet-Loso

Catholic University of Croatia

Ruder Boskovic Institute

FEBS Open Bio

2211-5463 (ISSN)

Vol. 11 12-12

Ämneskategorier

Strukturbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2023-05-26