Architectural Anthropology: Exploring Lived Space
Samlingsverk (redaktörskap), 2021

Abstract text collection

Architectural anthropology

Redaktör

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Marie Stender

Aalborg Universitet

Aina Landsverk Hagen

OsloMet – storbyuniversitetet

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

ISBN

9780367555757

Utgivare

Routledge

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-03