Comparative study of safety formats for nonlinear finite element analysis of concrete structures
Paper i proceeding, 2011

Författare

Hendrik Schlune

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering -Proceedings of the 11th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, Zurich 1 August 2011through4 August 2011

2542-2548
978-041566986-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-041566986-3

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-07