Message from the WAIN 2021 Workshop Chairs
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Jan Bosch

Testing, Requirements, Innovation and Psychology

Ivica Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Helena Holmström

Malmö universitet

L. E. Lwakatare

Helsingin Yliopisto

Proceedings - 2021 IEEE/ACM 1st Workshop on AI Engineering - Software Engineering for AI, WAIN 2021

VIII- 9474352
9781665444705 (ISBN)

1st IEEE/ACM Workshop on AI Engineering - Software Engineering for AI, WAIN 2021
Virtual, Online, ,

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/WAIN52551.2021.00005

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03