Aerobic oxidative EDA complex mediated photoreactions
Licentiatavhandling, 2021


Författare

August Runemark

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-31