Aerobic oxidative EDA complex mediated photoreactions
Licentiatavhandling, 2021

Författare

August Runemark

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-27