Risk of severe COVID-19 infection in International Space Station astronauts despite routine pre-mission measures
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Seyed Mohammad Javad Mortazavi

Shiraz University of Medical Sciences

Seyed Alireza Mortazavi

Shiraz University of Medical Sciences

Lembit Sihver

Technische Universität Wien

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice

2213-2198 (ISSN)

Vol. 9 9 3527-3527

Ämneskategorier

Immunologi inom det medicinska området

Omvårdnad

DOI

10.1016/j.jaip.2021.05.043

PubMed

34507714

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06