Numerical experiments with a decision support system methodology for strategic traffic management
Paper i proceeding, 2004

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Jan Lundgren

Torbjörn Larsson

Clas Rydergren

Urban and Regional Transportation Modeling: Essays in Honor of David Boyce

337-364

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.4337/9781845420536.00024

ISBN

1843763060

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-20