Line of flight axiology
Kapitel i bok, 2021

Design

artistic research

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Knowledge of Art

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Design

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10