JF Welcome: ICSE 2021
Övrigt konferensbidrag, 2021

No abstract available

Författare

Lionel Briand

Université du Luxembourg

Robert Feldt

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Göteborgs universitet

Proceedings - International Conference on Software Engineering

02705257 (ISSN)

Vol. May 2021 xxxiii-
9780738113197 (ISBN)

43rd IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, ICSE 2021
Virtual, Online, Spain,

Ämneskategorier

Datorteknik

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1109/ICSE43902.2021.00007

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-11