The extension of Göteborg according to town plans 1866–ca. 1920: The case of the/ landeris/
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Gunilla Enhörning

Chalmers, Arkitektur

Mapping and Image Science/ [/Kart & Bildteknik/]. Scientific edition. Swedish Cartographic Society/Kartografiska sällskapet

2 48-60

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06