Guest editorial
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Gunnar Stefansson

Háskóli Íslands

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

H.C. Dreyer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gyöngyi Kovács

Hanken Svenska Handelshögskolan

Henrik Pålsson

Lunds tekniska högskola

Jan Stentoft

Syddansk Universitet

International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

0960-0035 (ISSN)

Vol. 51 9 933-936

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Transportteknik och logistik

Företagsekonomi

DOI

10.1108/IJPDLM-10-2021-453

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-18