Efficient congruencing in ellipsephic sets: the quadratic case
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

missing digits

Hardy-Littlewood method

efficient congruencing

Författare

Kirsti Biggs

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Göteborgs universitet

Acta Arithmetica

0065-1036 (ISSN)

Vol. 200 4 331-348

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.4064/aa191216-8-2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-08