Introduction to the JSTQE Special Issue on Semiconductor Lasers
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Jose Capmany

Universitat Politecnica de Valencia (UPV)

Qing Gu

University of Texas at Dallas

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jonathan Klamkin

University of California at Santa Barbara

Shinji Matsuo

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Marc Sciamanna

CentraleSupélec

IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics

1077-260X (ISSN) 15584542 (eISSN)

Vol. 28 1 1-3

Ämneskategorier

Odontologi

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1109/JSTQE.2021.3118907

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-16