D2.3.2. Trends and future development of logistics collaboration. Deliverable to the AEOLIX project.
Rapport, 2017

logistic trends

green logistics

innovation

Författare

Asif Akram

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Chuanwen Dong

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Iraklis Stamos

Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange (AEOLIX)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/690797), 2016-09-01 -- 2019-08-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-11