D2.3.2. Trends and future development of logistics collaboration. Deliverable to the AEOLIX project.
Rapport, 2017

innovation

green logistics

logistic trends

Författare

Asif Akram

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Chuanwen Dong

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Iraklis Stamos

Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange (AEOLIX)

Europeiska kommissionen (EU) (690797), 2016-09-01 -- 2019-08-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-23