Validation of DIGIROP decision support tool on a contemporary Swedish cohort
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Aldina Pivodic

Göteborgs universitet

Helena Johansson

Göteborgs universitet

Lois E. H. Smith

Harvard Medical School

Anna-Lena Hard

Göteborgs universitet

Chatarina Lofqvist

Göteborgs universitet

Kerstin Albertsson-Wikland

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

Ann Hellstrom

Göteborgs universitet

Pediatric Research

0031-3998 (ISSN) 1530-0447 (eISSN)

Vol. 90 SUPPL 1 24-25

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Pediatrik

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-25