Bemöt med motargument, inte med aggression
Artikel i dagstidning, 2020

Författare

Sofi Jansson-Keshavarz

Linköpings universitet

Shahram Khosravi

Stockholms universitet

Irene Molina

Uppsala universitet

Kristina Grange

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Sydsvenska dagbladet

1652-814X (ISSN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20