PET/CT in localizing inflammation and microcalcification as potential causes of ongoing low back pain
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Amalie Horstmann Noddeskou-Fink

Odense University Hospital

Reza Piri

Syddansk Universitet

Odense University Hospital

Oke Gerke

Odense University Hospital

Syddansk Universitet

Mans Larsson

Eigenvision AB

Lars Edenbrandt

Göteborgs universitet

Olof Enqvist

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Eigenvision AB

Poul Flemming Hoilund-Carlsen

Syddansk Universitet

Odense University Hospital

Mette Jensen Stochkendahl

Syddansk Universitet

Journal of Nuclear Medicine

0161-5505 (ISSN)

Vol. 62

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kardiologi

Radiologi och bildbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-17