Convolutional neural network-based automatic calculation of heart counts in123I-MIBG SPECT imaging
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Shintaro Saito

Kanazawa University

Kenichi Nakajima

Kanazawa University

Lars Edenbrandt

Göteborgs universitet

Olof Enqvist

Eigenvision AB

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Johannes Ulen

Eigenvision AB

Seigo Kinuya

Kanazawa University

Journal of Nuclear Medicine

0161-5505 (ISSN)

Vol. 62

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kardiologi

Radiologi och bildbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-17