AI tool decreases inter-observer variability in the analysis of PSMA-PET/CT
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Pablo Borrelli

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Johannes Ulen

Eigenvision AB

Olof Enqvist

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Eigenvision AB

Lars Edenbrandt

Göteborgs universitet

Elin Tragardh

Lunds universitet

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Journal of Nuclear Medicine

0161-5505 (ISSN)

Vol. 62

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kardiologi

Radiologi och bildbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-20