Revisiting Environmental Learning: Cities, issues and bodies
Kapitel i bok, 2021

Författare

Isabelle Doucet

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Architectural Education Through Materiality: Pedagogies of 20th-Century Design (eds. Elke Couchez, Rajesh Heynickx)

189-201
9781003201205 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan humaniora

DOI

10.4324/9781003201205

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10