Resedagbok Schweiz augusti 2021
Övrigt - Dagbok från studieresa, 2021

Arkitektur och tekniks årliga studieresa till Schweiz är på många sätt unik. Vi transporterar oss själva genom det vackra alplandskapet och besöker några av landets vackraste broar och byggnader. De vilda bergsmassiven och den förfinade byggnadskulturen väver sig in i varandra under hela vår magiska arkitektursafari.

Resan i augusti 2021 blev nästan ett år försenad på grund av pandemin. I stället för en förberedelse av studierna i årskurs 3 blev det en festlig avslutning på kandidattiden på Chalmers. Vid sidan om våra gängse besöksmål, från Robert Maillarts och Jürg Conzetts konstruktioner till Le Corbusier och Peter Zumthors arkitektur, hade vi den här resan ett särskilt fokus på materialen lera, kalk, sten och cement, och på restaurering av broar och byggnader i dessa material.

Schweiz

byggnadsverk

studieresa

dagbok

broar

byggnadskultur

teknik

arkitektur

koncept

kontext

Upphovsman

Årskurs 3 Arkitektur & teknik 2020/21

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Robin Flyman

Sam de Jong

Tomas Johansson

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Morten Lund

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Peter Christensson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Sven Olof Ahlberg

Kulturbyggnadsbyrån

Anna Kaczorowska

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-17