Editorial
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Wolfgang Ahrendt

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Silvia Lizeth Tapia Tarifa

Universitetet i Oslo

Heike Wehrheim

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Formal Aspects of Computing

0934-5043 (ISSN) 1433-299X (eISSN)

Vol. 33 6 827-827

Ämneskategorier

Filosofi

Datavetenskap (datalogi)

Datorsystem

DOI

10.1007/s00165-021-00569-w

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-30